معرفی شرکت

شرکت مهندسی مشاور انرژی تبدیل آریا در اداره ثبت شرکت ها به عنوان یک شرکت خصوصی در حوزه انرژی ثبت شده است. این شرکت، فعالیت های خود را با هدف انجام پروژه های تحقیقاتی، مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی، مهندسی خرید و نظارت بر طرح ها در صنایع مختلف در قالب پروژه های کوچک آغاز نموده است تا با تلاش خود در ارائه این خدمات با بالاترین سطح کیفیت، رضایت کارفرمایان محترم را فراهم نماید. همچنین این مشاور، با محدود کردن هزینه ها، چابک بودن در انجام کارها و ارائه بهتر خدمات خود آماده است که با دیگر شرکت های مهندسی در حوزه های مختلف انرژی همکاری نماید تا بتواند هزینه های اضافی پروژه ها را کاهش دهد.