فعالیت های پژوهشی

این مشاور با همکاری اساتید و فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه های معتبر، قادر است که به صنایع و شرکت های پیمانکاری در حوزه های مختلف انرژی، خدمات پژوهشی ارائه دهد. این خدمات می تواند شامل موارد ذیل باشد:

  • بهینه سازی تجهیزات فرآیندی و واحدهای تولیدی صنایع مختلف با شبیه سازی جریان
  • ارائه طرح های موثر به صنایع مختلف کشور به منظور داشتن تولید بیشتر و کاهش هزینه ها در نگهداری و تعمیرات دستگاه ها
  • بررسی مشکلات و معایب تجهیزات فرآیندی صنایع مختلف کشور و ارائه راهکارهای مناسب